Vervolgonderzoek Coffeeshops

Afgelopen raadsvergadering stond op de agenda; afzien van vervolgonderzoek uitplaatsing coffeeshops Dutch Gold en Pit-Stop uit de Hooftstraat. Het CDA was onder meer de inbrenger in het coalitieakkoord om daar onderzoek naar te doen. In 2014 is gekozen om het onderzoek op te splitsen in een onderzoek naar de overlast en daarna naar alternatieve locaties.

Het eerste onderzoek gaf aan dat er vooral overlast was door het autoverkeer van de bezoekers van de coffeeshops, maar dat de overige overlast ook van de horeca kwam. De gemeenteraad heeft toen voorgesteld om een aantal maatregelen uit te voeren om de overlast te beperken en de gang van zaken te blijven monitoren. 2015 was een uitzonderlijk jaar ook vanwege het kraanongeval en daarom is in 2016 ook gemonitord.

Het college concludeerde uit het laatste rapport dat er geen onevenredige  overlast is van de coffeeshops. Echter door gesprekken met ondernemers en omwonenden blijkt dat zij wel degelijk last hebben van de aanwezigheid van de coffeeshops. Het CDA staat terughoudend ten aanzien van wietgebruik en we vinden dat de leefbaarheid van de Hooftstraat toch wel in het geding is.

Wij zien coffeeshops dan ook liever niet in woon- en winkelgebied. Daarom hebben we samen met e NE, BA en SGP een amendement voorbereid om toch vervolg te geven aan onderzoek naar alternatieve locaties, want nu valt er niets te kiezen! Echter, met een nipte minderheid van 18 voor tegen 19 stemmen tegen, heeft het amendement het niet gehaald. Uiteraard zijn we teleurgesteld, het was toch een coalitieafspraak.

Het nieuwe kabinet  zal vast wel iets vastleggen over het coffeeshopbeleid, want volgens velen functioneert het niet meer en zelf blijven we natuurlijk ook in contact met de Hooftstraat en trekken we weer aan de bel als blijkt dat de klachten toenemen.