Woningbouwstrategie Alphen aan den Rijn

Na 2025 is de stad Alphen volgebouwd en kunnen we niet meer voorzien in de behoefte van de eigen inwoners naar  stedelijk wonen.  Daarom heeft het College in de Raad voorgesteld om een verkenning te doen naar locaties waar na 2025 gebouwd kan worden. Wij vinden in de CDA-fractie dat je ook na 2025 voor de eigen inwoners nog woningen moet kunnen bouwen in onze gemeente en dat je Alphen dus niet op slot moet zetten. Ook hebben we gevraagd om de bouwmogelijkheden van de kernen er bij te betrekken. In de Raad was een duidelijke meerderheid voor deze aanpak.

Het College zal in de verkenning in ieder geval onderzoek laten doen naar:
– De Gnephoek
– Het gebied ten noorden van de Ridderbuurt
– Het Steekterweggebied
– Het gebied ten noorden van de Heuvelweg
– Noord- en Zuideinderpolder (ten oosten van Oostkanaalweg).

De verkenning brengt de voor- en nadelen van de verschillende woningbouwlocaties in kaart. Er wordt verder gekeken naar verschillende groeiscenario’s, afhankelijk van de mate waarin Alphen aan den Rijn voorziet in een ((boven)regionale) woningbehoefte. Ook onze wens om na te gaan in welke mate de behoefte (deels) binnen de dorpskernen kan worden opgevangen wordt ingevuld.

Wij hebben gevraagd om een gedegen onderzoek. Uit de vele reacties, onder andere van dorpsoverleggen, blijkt wel dat het onderwerp leeft onder onze inwoners. Als het resultaat van de verkenning bekend is, rond de zomer, komen er brede inspraakrondes. Vanuit ons CDA-gedachtegoed vinden wij dat heel belangrijk! Pas daarna kunnen we afwegen wat goede woninglocaties zijn voor na 2025.