CDA op de koffie in Koudekerk aan den Rijn

kouderkerk 1 kouderkerk

Een betere samenleving maken we met elkaar. Het CDA weet hoe belangrijk de maatschappelijke organisaties en hun vrijwilligers daarbij zijn.
Zaterdag ging het CDA in gesprek met het Dorpsoverleg Koudekerk, de Stichting Welzijn Ouderen Koudekerk, het PWA-bad en het multifunctioneel centrum de Ridderhof.  Indrukwekkend hoe zij met elkaar de voorzieningen in het dorp in stand houden! Natuurlijk ook zorgen en wensen als het gaat om uitgaven voor groot onderhoud en om goede afstemming van alle partijen in het sociaal domein. Als CDA staan wij daar voor open en doen ons best om hen zo veel mogelijk te steunen. Zo blijft Koudekerk een mooi dorp om te wonen en werken.

Daarna een bezoek aan MedoClean aan de Dorpsstraat. Deze professionele textielwasserij biedt werk aan zo’n 40 medewerkers, het merendeel uit Koudekerk. Naast MedoClean ligt de locatie Zuidwijk en daar komt woningbouw. Die combinatie kan, maar is niet ideaal. Daarom heeft het CDA zich sterk gemaakt voor een oplossing waarbij MedoClean wordt verplaatst en woningen worden gebouwd op de MedoClean-locatie. We zijn bijgepraat over de stand van zaken. Een broedende kip moet je niet storen, dus we wachten met spanning en vertrouwen het vervolg af!