CDA op de koffie in Koudekerk aan den Rijn

kouderkerk 1 kouderkerk

Een betere samenleving maken we met elkaar. Het CDA weet hoe belangrijk de maatschappelijke organisaties en hun vrijwilligers daarbij zijn.
Zaterdag ging het CDA in gesprek met het Dorpsoverleg Koudekerk, de Stichting Welzijn Ouderen Koudekerk, het PWA-bad en het multifunctioneel centrum de Ridderhof.  Indrukwekkend hoe zij met elkaar de voorzieningen in het dorp in stand houden! Natuurlijk ook zorgen en wensen als het gaat om uitgaven voor groot onderhoud en om goede afstemming van alle partijen in het sociaal domein. Als CDA staan wij daar voor open en doen ons best om hen zo veel mogelijk te steunen. Zo blijft Koudekerk een mooi dorp om te wonen en werken.

Daarna een bezoek aan MedoClean aan de Dorpsstraat. Deze professionele textielwasserij biedt werk aan zo’n 40 medewerkers, het merendeel uit Koudekerk. Naast MedoClean ligt de locatie Zuidwijk en daar komt woningbouw. Die combinatie kan, maar is niet ideaal. Daarom heeft het CDA zich sterk gemaakt voor een oplossing waarbij MedoClean wordt verplaatst en woningen worden gebouwd op de MedoClean-locatie. We zijn bijgepraat over de stand van zaken. Een broedende kip moet je niet storen, dus we wachten met spanning en vertrouwen het vervolg af!

Algemene Ledenvergadering met thema ‘Verbinding met de samenleving’

Het bestuur van CDA Alphen aan den Rijn nodigt u van harte uit voor de  Algemene Ledenvergadering op dinsdagavond 7 maart a.s. in Wet ’n Wild, the social club
Sportlaan 5, 2406 LD Alphen aan den Rijn.

Thema van de avond is ‘Verbinding met de samenleving’

Het programma van de avond is als volgt;
19.30 uur inloop
20.00 welkom door voorzitter Wim van Tuijl
20.05 – 21.00 uur presentatie door René Peters, CDA wethouder in Oss en derde op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer verkiezing. René gaat o.a. in op de manier waarop hij de verbinding in Oss legt.
En natuurlijk krijgt onze eigen kandidaat voor de Tweede Kamer, René Vrugt, het podium.

Na een korte pauze rond 21.00 uur zullen wij de bijeenkomst in beslotenheid voortzetten (Algemene Leden Vergadering ).