Alphen op weg naar een echte Green City 2.0

Op zaterdag 21/1 j.l.heeft de gemeenteraad een duurzaamheids /-klimaattop georganiseerd. Het CDA was met 2 personen goed vertegenwoordigd in het organisatie comité. Doel van de top was om van organisaties en burgers te horen of een impuls aan het klimaatbeleid gegeven kan worden. Dit geheel in de lijn van de motie: klimaat- en milieu verklaring die het CDA in december 2015 heeft ingediend met de vraag hoe de gemeente de uitwerkingen van het akkoord van Parijs gaat uitvoeren.

Immers het akkoord van Parijs – De  wereld wijde temperatuurstijging beperken tot max 2 graden  – vraagt daar om. Ook als men twijfelt aan de temperatuurstijging/klimaatverandering door CO2 uitstoot kan men streven naar het gebruik van meer duurzame energie (zonne-, wind-, warmtekrachtenergie). Zo wij aan onze eigen energievraag voldoen en los komen van de import van kolen, olie en gas.  Het nieuwe beleid kan voor veel nieuwe werkgelegenheid zorgen. De transitie naar een klimaat neutrale samenleving zal nog veel inspanning kosten. .

De top was zeer geslaagd; meer dan 125 personen namen deel aan de inspirerende discussies in workshops en hoorden presentaties van deskundigen. Vertegenwoordigers van bedrijven, scholen, energie coöperaties, woningbouw verenigingen, organisaties  gaven aan wat zij zelf willen en kunnen doen en wat van de gemeente wordt verwacht. De oproep was om gezamenlijk de handen uit de mouwen te steken en ook meer te luisteren naar wat het maatschappelijk middenveld zegt. Aan het einde van de bijeenkomst is een Statement Duurzaamheidsconferentie Alphen aan den Rijn gepresenteerd dat oproept tot het opstellen en realiseren van serieuze actieplannen.
De gemeenteraad zal in maart as een besluit nemen over de acties die de gemeente zal gaan doen. Wordt  vervolgd.

Peter Bontekoe en Joost G. van Beek