Vragen aan wethouder over verbetering N207 Zuid

CDA heeft samen met VVD artikel 40 vragen gesteld aan college van Burgmeesters en Wethouders Alphen aan den Rijn  over het gaande onderzoek door Provincie Zuid Holland inzake Verbetering op langere termijn N207Zuid
Beide partijen maken zich grote zorgen over de te verwachte toename van de verkeerdrukte in het centrum van Boskoop en de daarbijhorende (on)veiligheid.

Vragen zijn als volgt gesteld;
Er is een provinciaal verkeersonderzoek gaande dat betrekking heeft op de regionale verkeersafwikkeling en mogelijke oplossingen. Daarover hebben we de volgende vragen;

  1. Wat is de precieze vraagstelling van dit onderzoek?
  2. Wanneer worden resultaten verwacht en naar buiten gebracht?
  3. Kan in het onderzoek worden meegenomen op welke wijze de het doorgaande verkeer op de Zijde, dat niet de bestemming Boskoop heeft, (circa 70%/14.0000 voertuigen) substantieel kan worden teruggebracht
  4. Heeft de motie “Gouwetunnel”, aangenomen op 10 november jl. in Waddinxveen, invloed op de uitvoering van het onderzoek? En zo ja, wat betekent dit voor het onderzoek?

Peter Bontekoe en Robbert Prins