Algemene beschouwingen 2016

img_4425
De raadsvergadering van 27 oktober stond in het teken van de programmabegroting 2017- 2020
Namens het CDA hield fractievoorzitter Marjon Verkleij haar betoog  waarin zij extra aandacht vroeg voor o.a
1.Het onderhoud voor ons openbaar gebied
2.Het thema Duurzaamheid als leidend principe in onze gemeente
3. En studie en reservering van geld voor grote mobiliteitsvraagstukken

In het tweede termijn werd door CDA het gemis van  openbaar vervoer in Boskoop Oost aan de orde gesteld.