Algemene beschouwingen 2016

img_4425
De raadsvergadering van 27 oktober stond in het teken van de programmabegroting 2017- 2020
Namens het CDA hield fractievoorzitter Marjon Verkleij haar betoog  waarin zij extra aandacht vroeg voor o.a
1.Het onderhoud voor ons openbaar gebied
2.Het thema Duurzaamheid als leidend principe in onze gemeente
3. En studie en reservering van geld voor grote mobiliteitsvraagstukken

In het tweede termijn werd door CDA het gemis van  openbaar vervoer in Boskoop Oost aan de orde gesteld.

 

Algemene Leden Vergadering CDA Alphen aan den Rijn

Op dinsdagavond 25 oktober vond in het wijkcentrum Kerk en Zanen,
de Oude wereld 51 – 59 2408 NV Alphen aan den Rijn de Algemene Ledenvergadering  van CDA Alphen aan den Rijn plaats.

Thema van de avond was ‘Jongeren en het CDA’
Julius Terpstra, voorzitter CJDA, en René Vrugt, kandidaten voor de TWeede Kamerverkiezingen in maart 2017, gaven een inleiding over dit onderwerp.

Na de pauze vond het huishoudelijke deel plaats,

Programma Alg. ledenvergadering CDA

Prijswinnaars CDA fotowedstrijd

prijswinnaars-fam-veermanprijswinnaar-d-van-eeuwen

 

 

 

 

Fam Veerman                                    Fam. van Eeuwen

Tijdens de Braderie  Boskoop konden bezoekers meedoen aan de fotowedstrijd ‘Herken het Plekje’

Er werden 49 formulieren ingevuld en de prijswinnaars zijn:
1e prijs  dagdeel mee met wethouder Han  de Jager is gewonnen door Hennie, Nel en Truus Hoogendoorn
2e prijs  een taartbon is gewonnen door Fam. van Eeuwen
3e prijs  een ijstaartbon is gewonnen door Fam. Veerman

De prijswinnaars zijn inmiddels op de hoogte gebracht en zij ontvangen komende week hun prijzen.

Standpunt Station Hazerswoude rijndijk- Kouderkerk

CDA fractie kiest voor variant 5

De inspraak van de bewoners van Hazerswoude Rijndijk  is geweest, nu was de keuze aan de Raad tussen variant 1a : het station inpassen in de bestaande woonwijk en de Gemeneweg laten zoals die nu is of variant 5: het station inpassen tussen de bestaande en de nieuwe wijk Westvaartpark en de Gemeneweg iets omleggen.  Vanuit de CDA-fractie hebben we steeds aangegeven dat de oplossing veilig en begaanbaar moet zijn voor alle leeftijdsgroepen, dat de oplossing moet passen bij de bestaande bebouwing in Rijndijk en bij de nieuwbouwplannen voor Westvaartpark. Op basis van deze argumenten hebben wij gekozen voor variant 5. Een meerderheid van de Raad koos voor deze variant.

Wij hebben voorgesteld bij amendement om deze variant nog iets veiliger te maken voor de fietsers. Bij de voorgestelde fietserstunnel moeten alle fietsers van en naar Hazerswoude dorp de Gemeneweg oversteken met verkeerslichten. Ons voorstel was om die kruising en de fietstunnel dan maar te schrappen en het fietspad aan de westkant van de Gemeneweg te laten. Het spoor blijft een enkel spoor, en dan is dat eigenlijk een iets veiliger optie, hoewel de verschillen klein zijn. We kregen daar geen meerderheid voor.

De publieke tribune bij de Raadsvergadering was goed gevuld met bewoners van Rijndijk. De bewoners waren onderling verdeeld. Met het besluit van de Raad is er duidelijkheid gekomen. Wij hebben de bewoners bedankt voor hun betrokkenheid en hen gevraagd nu weer samen te werken aan een mooi en leefbaar Rijndijk, straks met een station!

Voor meer informatie: Jos Ensing, CDA-fractie,

 

Aandacht voor Tafeltje Dekje tijdens raadsvergadering

werkbezoek-benthuizenTijdens de raadsvergadering heeft de CDA fractie vragen gesteld over de voorziening Tafeltje Dek Je binnen de kernen Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk. Dit onder andere naar aanleiding van een verstuurde brief naar de gemeente over zorgen omtrent deze voorziening. Ook sprak CDA Alphen aan den Rijn tijdens het werkbezoek in Benthuizen hierover met een vrijwilliger van Stichting Welzijn Ouderen Benthuizen.
Onze CDA fractie wilde van de wethouder weten wat de stand van zaken is met betrekking tot deze voorziening en wat de consequenties zijn als deels gestopt wordt met de ondersteuning door op dit moment betrokken partijen van deze voorziening.

Wethouder de Jager heeft duidelijk aangegeven dat deze voorziening ook binnen deze kernen gegarandeerd blijft en dat de gemeente een overleg gepland heeft staan eind oktober dit jaar over deze voorziening.

De CDA fractie blijft hierover ook met betrokken partijen in gesprek.