CDA: duidelijkheid over gebruik van “gebouw Baas” op ITC-terrein

Het ITC-terrein in Hazerswoude/Boskoop is bestemd voor de sierteeltsector. Het “gebouw Baas” mag  tijdelijk ook voor andere doelen worden gebruikt omdat er vanuit de sierteeltsector nog onvoldoende aanbod is. Het CDA wil duidelijkheid over de gevolgen voor de sierteeltsector en voor het verkeer in de kernen Boskoop en Hazerswoude en heeft daarover in de raadsvergadering van 21 april opheldering gevraagd.

Wethouder van Velzen heeft uitgelegd dat  het gebouw “Baas Plantenservice” gebruikt zal worden door van Uden Transport. Voor dat gebruik is een tijdelijke verruimde gebruiksvergunning aan van Uden transport verleend tot september 2020. Daarna is het gebruik van het gebouw weer beperkt tot de sierteeltsector.  De wethouder gaf aan dat het gebouw hoofdzakelijk als opslagfunctie zal worden gebruikt en de verkeersbewegingen dus minder zullen zijn dan bij gebruik voor de sierteeltsector. Verder gaf de wethouder aan dat er met Van Uden afspraken zijn gemaakt over het behoud van de faciliteiten voor de sierteeltsector als daar behoefte aan is. Het CDA is er tevreden over dat door deze wijziging de verkeersdrukte in de dorpskernen Boskoop en Hazerswoude-Dorp niet toeneemt en dat het gebouw in 2020 weer helemaal voor de sierteeltsector beschikbaar is. Het CDA blijft de ontwikkelingen volgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. J. Ensing,  Jensing@AlphenaandenRijn.nl of Mevr. H. v.d. Louw tel. 06-28454955 email. Hvdlouw-vergeer@alphenaandenrijn.