Home

Welkom bij het CDA Alphen aan den Rijn

CDA cirkel

Wij zijn een lokaal gewortelde partij en gaan voor de belangen van de samenleving in de dorpen en de stad van onze mooie gemeente Alphen aan den Rijn. Daarbij blijven en zijn wij met hart en ziel verbonden aan de grondslagen van het CDA als geheel. Dat geeft ons een groot bestuurlijk en betrouwbaar netwerk om voor de dorpen en de stad die samen ons Alphen aan den Rijn vormen meer voor elkaar te krijgen.

Het CDA is de partij van Samen.

Een mens komt het beste tot zijn recht in relatie tot de ander. Wij staan voor een samenleving waar iedereen meetelt, waar iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn. Geen enkel mens is gelijk maar we zijn wel allemaal gelijkwaardig. Met elkaar zorgen we ervoor dat ieder mee kan doen ongeacht geloof, identiteit, leeftijd, geaardheid, inkomen of mogelijke beperkingen. Een samenleving waarin mensen oog voor elkaar hebben. Met inwoners die verantwoordelijkheid willen nemen. Wij stellen de samenleving centraal.

Het CDA is de partij van waarden en normen.

Wij geloven in fatsoenlijk met el-kaar omgaan, ook in de raadszaal tussen politici onderling. Politiek bestaat niet “bij brood alleen”. Er is meer tussen hemel en aarde dan materie of spullen.

Wij kiezen voor identiteit vanuit de joods-christelijke traditie die onze samenleving gevormd heeft, met 4 pijlers:

● Gespreide verantwoordelijkheid

Politiek begint met de erkenning van maatschappelijk initiatief: van de kerk en moskee tot de sportclub, van de zorginstelling tot de onderneming, op school en in de wijk. De overheid geeft mensen en organisaties vertrouwen en ruimte, en stimuleert de onderlinge samenwerking.

● Solidariteit

We leven niet voor onszelf maar zijn mens in relatie tot elkaar. Het CDA vindt onderlinge solidariteit tussen mensen belangrijk: tussen generaties en tussen arm en rijk. Juist in een tijd waarin veel mensen het moeilijk vinden om het tempo van de samenleving bij te benen.

● Publieke gerechtigheid

Het CDA staat pal voor de rechtsstaat. Een betrouwbare overheid is transparant, aanspreekbaar, stelt duidelijke grenzen, ziet inwoners staan en geeft hen zeker-heid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn.

● Rentmeesterschap

We hebben onze aarde in bruikleen. Dat betekent verder kijken dan ons eigen belang en onze tijd hier op aarde. We willen Alphen aan den Rijn duurzaam doorgeven aan onze kinderen, met een gezonde leefomgeving en leefstijl.

Op deze 4 pijlers bouwt het CDA haar politieke overtuigingen. Bouwt u de komende jaren met ons mee aan Alphen aan den Rijn?

Heeft u vragen, suggesties of iets mede te delen aan onze partij, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch of via de mail van onze gemeenteraadsleden of bestuursleden.

Met vriendelijke groet
CDA Alphen aan den Rijn