Floris Out van CDA Alphen had als jongste raadslid gehoopt op ‘sexyer’ onderwerp

Out had gisteren in de raadsvergadering zijn maidenspeech (1e speech voor de raad) over de bus concessies in de provincie Zuid-Holland. De raad sprak over de voorwaarden waaronder openbaar vervoerpakketten aan een vervoerder worden gegund. Out maakte gelijk van de gelegenheid gebruik om alle jongeren die geslaagd zijn te feliciteren en het belang van goed OV voor jong en oud te benadrukken.

Voor Floris Out (25 jaar jong), en zijn partij het CDA, zijn rentmeesterschap erg belangrijk. In zijn speech legde hij uit dat het gaat om bezig zijn met je omgeving, jouw impact daar op en onze leefomgeving te waarborgen en verbeteren voor toekomstige generaties. Het CDA ondersteunt de oproep om zo snel mogelijk elektrische bussen te laten rijden in onze gemeente. Als hiervoor de concessieduur verlengd moet worden, om zo een garantie te bieden voor investeringen in elektrische bussen, is dat voor de CDA fractie geen probleem. Hij riep de gemeente op om na te denken hoe het aantal gebruikers kan toenemen, want tijdens de corona crisis is het aantal mensen die het openbaar vervoer gebruiken teruggelopen en het neemt maar mondjesmaat weer toe.

Voor een gemeente die we door willen geven

Out wil zich de komende 4 jaar inzetten voor een gemeente waar wij allemaal meewerken om een nog mooiere gemeente achter te laten voor volgende generaties. In zijn pleidooi benoemde hij dat “wij de aarde hebben geërfd van onze voorouders en we lenen hem van toekomstige generaties. Dus hebben WIJ de verantwoordelijkheid om naar voren te kijken en er nu goed mee om te gaan.”

Alternatief voor vervuilende auto’s, bussen en schepen

De CDA-fractie is voor de inzet van elektrische bussen en wil graag dat de gemeente zich sterk maakt voor het stimuleren van duurzame alternatieven voor de emissie uitstotende (vracht)auto’s, bussen en schepen. Belangrijk is dat hierbij ook rekening wordt gehouden met voldoende hoogwaardige openbaar vervoersmogelijkheden en goede ontsluiting (transferium) bijvoorbeeld met Schiphol.

Actieve rol van de gemeente om vrijwilligers te stimuleren

Out roept de portefeuillehouder op om het stuk over de “vlinderbussen” of buurtbussen minder vrijblijvend te maken. Het is belangrijk dat initiatieven met vrijwilligers niet alleen van draagvlak afhangt. Maar dat de gemeente het ook aantrekkelijk maakt voor inwoners om zich in te zetten als vrijwilliger voor onder ander dit mooie initiatief van de buurtbus.  Daarom vragen wij een actievere rol van de gemeente om het onderste uit de kan te halen en te zorgen dat dit initiatief van oud wethouder van Velzen een succes wordt! We zouden graag zien dat het aantrekkelijker word in het algemeen om vrijwilliger te worden, dus minder met papierwerk en protocollen bezig zijn en meer met wat de mensen leuk vinden, en in dit geval gaat het dan om de chauffeurs van buurt bussen.

Buslijn 187 van Boskoop, via Hazerswoude naar Leiden, moet vaker gaan rijden

Er komen veel reacties uit deze dorpen dat buslijn 187 te weinig rijdt en dat er een grote behoefte is dat de frequentie van deze lijn wordt verhoogd. Out hoopt dat het in de nabije toekomst mogelijk gaat worden om met een directe busverbinding van Hazerswoude naar Alphen stad te reizen om te zorgen dat er meer verbinding is tussen de verschillende kernen van onze prachtige gemeente.