Einde van de coalitie 

Persbericht CDA fractie
GroenLinks stapt uit coalitie 

Tijdens de raadsvergadering van 27 januari 2022 heeft GroenLinks aangegeven dat de fractie uit de coalitie stapt en wethouder van Zuylen op eigen verzoek zijn functie neerlegt.

Voor het CDA was dit niet nodig geweest. Met het vaststellen van de Woonvisie en Omgevingsvisie hebben we de Gnephoek toegevoegd als ontwikkellocatie voor woningbouw, zodat we in de toekomst kunnen anticiperen op de enorme vraag aan woningen. GroenLinks is fel tegenstander om hier te gaan bouwen en vindt de aanwijzing dus een polder te veel.

Het CDA staat voor een goede balans tussen bouwen en behoud van groen en wil niet méér bouwen dan nodig is, zodat we de groenste plattelandsgemeente van het Groene Hart zullen blijven. Maar, het CDA is nooit tegen de ontwikkeling van de Gnephoek geweest. In het coalitieakkoord in 2018 heeft het CDA met NE en GL afgesproken de woningontwikkeling te beperken tot de Oude Rijnzone en het terrein van de voormalige asfaltcentrale; de zogenoemde hockeystick aan de zuidkant van de polder. Daar hebben we ons de afgelopen vier jaar ook aan gehouden: de beide visies zijn immers toekomstgericht!

Fractievoorzitter Marjon Verkleij zegt hierover: ‘We hebben afgelopen vier jaar op een prettige en constructieve wijze met de GroenLinks wethouder en fractie samengewerkt en met elkaar mooie resultaten voor onze inwoners en gemeente bereikt. Het is spijtig dat hiermee –  zo vlak voor de finish van deze raadsperiode – de samenwerking eindigt.’