Boskoops verkeer in de knel

Boskoops “Grand Old Lady”. Geliefd en verfoeid, zoals dat gaat bij een oude dame.

“Een oude dame kraakt”, Helma van der Louw leidde met deze treffende zin de CDA Motie over de hefbrug Boskoop in. De directe sluiting van de hefbrug op donderdag 10 oktober was voor het CDA aanleiding om deze motie, ondersteund door WKB, RGL, SGP en NE, in te dienen. In de motie werd vooral aandacht gevraagd voor de situatie in en rondom Boskoop die is ontstaan door de afsluiting. Het is niet alleen het weg- en scheepvaart verkeer dat wordt omgeleid en de voetgangers die over een pontonbrug van oost naar west kunnen, het is vooral druk uitoefenen bij de Provincie om vaart achter een tweede oeververbinding en de hiermee samenhangende rondwegen. De motie werd met grote meerderheid door de raad aangenomen. Nu is er werk aan de winkel voor de CDA wethouder Kees van Velzen, die beloofd heeft de boodschap mee te nemen richting de Provincie.