CDA Groenboek

Het CDA Groenboek  voor betere communicatie met de inwoners, organisaties en bedrijven.

Communicatie is het belangrijkste  onderdeel in de omgang en samenwerking met mensen. Goede communicatie vraagt om aandacht. Het CDA wil graag meedenken om de communicatie van de gemeente met haar klanten te verbeteren.

Daarom vragen wij u; help ons mee om het Groenboek te vullen: stuur ons berichten en brieven die u niet begrijpt; maak foto’s van verkeerde verkeers- en omleidingsborden; vertel ons van afspraken die niet worden nageleefd.
We gaan kijken hoe het beter kan.

Stuur uw bijdrage naar :  CDA email