In Memoriam: Dit van Ooi.

Bestuur en fractie van het CDA namen met leedwezen kennis van het overlijden van Dit van Ooi. Dit was eind tachtiger/begin negentiger jaren voor het CDA wethouder van de voormalige gemeente Boskoop. Zij was een betrokken en bevlogen wethouder en liet zich ondermeer kennen door een hart van goud en in het bijzonder haar aandacht voor de jeugd. De slogan ‘een slimme meid is op haar toekomst voorbereid’  droeg zij al met verve uit.

Dit hechtte sterk aan een plek voor jongeren en wist het voor elkaar te krijgen dat het jongerencentrum ‘De Tunnel’  werd gerealiseerd. Dat zij ook de ouderen niet vergat blijkt uit de grote bijdrage die zij heeft geleverd aan de realisatie van het huidige zorgcentrum Floravita. Met recht sloeg zij daarvoor de eerste paal. Dit was vriendelijk maar gedecideerd. Met Dit je wist ook waar je aan toe was, ‘ja is ja en nee is nee’.

Ook na haar wethouderschap was Dit voor vele Boskopers een praatpaal. Menigeen is voor een goed gesprek ontvangen en ging met een welgemeend advies naar huis. Met haar overlijden verliest de gemeenschap Boskoop een van haar bekende en gewaardeerde burgers die jarenlang bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft gedragen.

Wij zijn Dit bijzonder dankbaar voor al hetgeen zij voor het CDA en voor onze gemeenschap heeft betekend. Haar nabestaanden wensen wij veel sterkte bij het verwerken van hun verlies.

CDA Alphen aan den Rijn
Han de Jager, Wethouder
Marly de Blaeij, Voorzitter

Knipsels

Alphenaren mogen meepraten over toekomst oude raadhuis

‘Prachtige panden vallen ten prooi aan verdienmodel’ 23-09-2020

‘Onbegrijpelijk dat deze villa staat te verpieteren’ 23-09-2020

‘Vreemd dat de terrastijden in Alphens stadshart verschillen’ 22-09-2020

Meer kans op huis voor starters 22-09-2020

‘Alphen is dé plek voor leuk museum’ 17-09-2020

Stapelgek van smalle straten 11-08-2020

Brede steun voor bouw van tiny houses 08-07-2020

Snelle schuldhulp bewijst z’n nut 07-07-2020

Nieuwbouw in Alphen?

Het CDA wedt op meerdere paarden voor woningbouw in Alphen aan den Rijn. “We kunnen maar beter slim omgaan met de nieuwe situatie”. Wij spraken met Jeroen van Gool, raadslid van het CDA, over de woningbouw besluiten van de provincie Zuid-Holland.

De provincie zet een streep door woningbouw in het zuidelijke deel van de Gnephoek en de Noordrand. van Alphen. Dat is jammer, maar geen reden om bij de pakken neer te zitten.  Het CDA heeft de laatste jaren steeds aangegeven op meerdere paarden te willen wedden en ook bedrijventerreinen zoals het gebied tussen de Rijnhaven en Hoorn-West op termijn te laten veranderen tot woningbouwlocatie. 

“Wat het CDA betreft zien wij in deze gebieden volop kansen om mooie combinaties van wonen en werken te maken. Zo springt Alphen in op de kansen die zich voordoen!”, aldus Van Gool, “die moeten we niet laten liggen”.

In januari van 2019 stelde het CDA voor om braak staande terreinen en vrijkomende bedrijfshallen in Hoorn – West te benutten voor woningbouw (link). Door wonen en werken te combineren en meer kennisintensieve ondernemingen met slimme kantoorlocaties naar Alphen te halen dienen we ook de werkgelegenheid in onze gemeente. Met dit soort ideeën, die goed te realiseren zijn, zet het CDA in op win-win-situaties.