Centrum van Boskoop krijgt kwaliteitsimpuls

De zuidelijke helft van het centrum van Boskoop is al jaren in afwachting van een kwaliteitsimpuls. De overeenkomst die de gemeente had met ontwikkelaar Leyten voor de bouw van een supermarkt en woningen is om verschillende redenen niet tot stand gekomen. Vanwege de veranderingen in het winkelgedrag is dit plan niet meer haalbaar in de vorm waar destijds in was voorzien. In afwachting van de nieuwbouwplannen is er niet of nauwelijks geïnvesteerd  in de openbare ruimte hetgeen de kwaliteit en leefbaarheid niet ten goede is gekomen. De zuidzijde van het centrum verdient door het ontwikkelen van de woningbouwlocatie een kwaliteitsimpuls. Naast woningbouw wordt ook gekeken naar parkeermogelijkheden, ontsluiting en kwaliteit van de openbare ruimte.  Er ligt nu een bestuursopdracht om alle knelpunten van het gebied te inventariseren en met elkaar in verband te brengen.

“Als CDA fractie zijn wij blij dat er eindelijk schot komt in de ontwikkeling van dit deel van het centrum en wij hopen dat Villa van Teylingen hierin een mooi aandeel kan krijgen”, Aldus Helma van der Louw raadslid CDA “laat het onderzoek een begin zijn van iets moois voor het centrum van Boskoop.”

Video woningbouw

In de onderstaande video verduidelijkt raadslid Jeroen van Gool de visie van het CDA Alphen aan den rijn op het gebied van de mogelijke woningbouwlocatie Hoorn West.
Volg het CDA Alphen aan den Rijn ook op Twitter (https://twitter.com/AlphenCDA) en Facebook (https://www.facebook.com/pg/cdaalphen/posts/) om op de hoogte te blijven.


Woningbouw in de gemeente Alphen aan den Rijn

Het CDA Alphen aan den Rijn hecht veel waarde aan het ‘groene plattelandskarakter’ van onze gemeente. Wij willen daarom alleen ‘bouwen’ om te kunnen voorzien in de behoefte van onze eigen inwoners. De kerngedachte achter het bouwen in de gemeente moet volgens het CDA daarom ‘bereikbaarheid en leefbaarheid’ zijn. In het analyserapport van de gemeente wordt gesproken over het verduurzamen van de landbouw en een klimaat bestendige inrichting van het Groene Hart. Voor het CDA is het van belang dat dit in samenspraak met agrariërs en siertelers gebeurt. Graag wil de CDA fractie van de wethouder weten of er onder deze doelgroep voldoende draagvlak is en of zij hier nadrukkelijk bij worden betrokken.

(Bron: Studio Alphen, https://www.studioalphen.nl/nieuws/alphen-gaat-woningen-bouwen-in-gnephoek-noordrand-of-oude-rijnzone)

Noordrand I heeft volgens het CDA een gunstige ligging en is daarmee een kansrijke locatie.
-Bouwen in de Gnephoek betekent voor het CDA ‘niet meer dan afgesproken in het coalitieakkoord’. De gemeente heeft nu een ruimer gebied onderzocht dan dat beschreven is in het coalitieakkoord.
-Voor Zuid- en Noordeinderpolder willen wij de wethouder mee geven dat er in deze polder nog toekomstbestendige landbouw mogelijk is.
-Het CDA vindt locatie De Hoorn en de Oude Rijnzone prachtig aansluiten aan de lintbebouwing van De Hoorn en richting Hazerswoude-Rijndijk, met prima ontsluitingsmogelijkheden en betrekkelijk dichtbij de Baronie. Hier kunnen bovendien meer kennisintensieve kantoorlocaties komen. Dit zou de economie van de gemeente een boost kunnen geven.
-In Boskoop mogen wat het CDA betreft de mogelijkheden aan de oostkant beter benut worden, maar dit mag niet ten koste gaan van de groeimogelijkheden van de overige kernen binnen de gemeente.

Ook in het Algemeen Dagblad was afgelopen week onze visie op woningbouw in de gemeente terug te lezen. Hierin kwam onder andere CDA-raadslid Jeroen van Gool aan het woord.

(Bron: Algemeen Dagblad)