Het CDA steunt voorstel buurt- en dorpshuisvoorzieningen!

Inbreng CDA  voor de raadsvergadering 28 maart 2019 tav agendapunt 6: startnotitie met 13 uitgangspunten voor herijking van de buurt- en dorpshuisvoorzieningen

Het CDA is blij dat de startnotitie buurt- en dorpshuisvoorzieningen met 13 uitgangspunten er nu ligt: het is goed om na de fusie eindelijk het beleid te harmoniseren.
Enkele decennia geleden, en wellicht in sommige kernen nog steeds, was een buurt- en dorpshuis het hart van de gemeenschap, alles stroomden van en naar die plek: het was daar waar alle organisaties hun bijeenkomsten hadden en mensen elkaar ontmoetten. We zijn dan ook verheugd over de herwaardering voor deze plek. Als CDA zijn we overtuigd dat een buurt of dorpshuisvoorziening kan bijdragen aan meer verbondenheid en zeker ook kan helpen om de sociale cohesie te verbeteren, en bij kan dragen om vereenzaming tegen te gaan. En het past in de visie van wijkgericht werken. Daarnaast is het belangrijk dat diverse organisaties hun onderkomen vinden in hun wijk/buurt, zodat de activiteiten nabij zijn, en tegen een betaalbaar tarief. Wat dat betreft kan het CDA zich vinden in de startnotitie met de 13 uitgangspunten beschreven in het raadsvoorstel. Wij vinden het belangrijk dat er oog is voor diversiteit in de verschillende wijken en kernen, en dat het wijk- en dorpsbelang leidend is, maar bovenal dat belanghebbenden een prominente rol vervullen bij de invulling van de functies in het buurt- en dorpshuis. De vragen die wij in de commissie gesteld hebben, waren met name gericht op de uitvoering, want daar liggen nog wel enkele uitdagingen zoals de programmaraad, het beheer, de exploitatie, de diversiteit per gebied en zo meer. We kijken vol spanning uit naar het vervolg hoe het beleid per gebied vormgegeven gaat worden en de wijze waarop de raad in dit proces meegenomen wordt.

Marjon Verkleij

Europa

In het kader van de Europese verkiezingen op 23 mei wordt op donderdag 11 april door CDA Waddinxveen een regionale bijeenkomst over Europa georganiseerd. Deze bijeenkomst is bedoeld voor CDA-leden en overige belangstellenden en vindt plaats in een zaal bij de Victorkerk (Zuidkade 176) in Waddinxveen, aanvang 20:15 uur. 

De inleiding zal worden verzorgd door Marja Kwast, secretaris van de Adviesraad Internationale Vraagstukken voor de Regering. Daarna komt Karsten Klein aan het woord, nr. 3 op de CDA-kandidatenlijst voor het Europees Parlement. Op interactieve wijze zal hij de volgende thema’s bespreken:

  • De gevolgen van de Brexit
  • De invloed van China en de VS op Europa
  • Sport en Europa

Met vriendelijke groet,
CDA Alphen aan den Rijn

Centrum van Boskoop krijgt kwaliteitsimpuls

De zuidelijke helft van het centrum van Boskoop is al jaren in afwachting van een kwaliteitsimpuls. De overeenkomst die de gemeente had met ontwikkelaar Leyten voor de bouw van een supermarkt en woningen is om verschillende redenen niet tot stand gekomen. Vanwege de veranderingen in het winkelgedrag is dit plan niet meer haalbaar in de vorm waar destijds in was voorzien. In afwachting van de nieuwbouwplannen is er niet of nauwelijks geïnvesteerd  in de openbare ruimte hetgeen de kwaliteit en leefbaarheid niet ten goede is gekomen. De zuidzijde van het centrum verdient door het ontwikkelen van de woningbouwlocatie een kwaliteitsimpuls. Naast woningbouw wordt ook gekeken naar parkeermogelijkheden, ontsluiting en kwaliteit van de openbare ruimte.  Er ligt nu een bestuursopdracht om alle knelpunten van het gebied te inventariseren en met elkaar in verband te brengen.

“Als CDA fractie zijn wij blij dat er eindelijk schot komt in de ontwikkeling van dit deel van het centrum en wij hopen dat Villa van Teylingen hierin een mooi aandeel kan krijgen”, Aldus Helma van der Louw raadslid CDA “laat het onderzoek een begin zijn van iets moois voor het centrum van Boskoop.”