Oud CDA raads- en commissielid Gerrit Dijkman (1949-2018) overleden

Op 21 januari 2018 is in zijn vertrouwde omgeving, omringd door zijn kinderen Gerrit Dijkman overleden. Gerrit was een actief en betrokken CDA-lid. Van 2008 tot 2010 is hij raadslid geweest, van 2010 tot 2014 commissielid, beide functies voor de CDA-fractie in Alphen aan den Rijn. Vanuit zijn kennis, opgedaan uit zijn arbeidzaam leven als leraar in het Voortgezet Onderwijs, was Gerrit woordvoerder op de portefeuille onderwijs en jeugd. Hij deed dit met verve en onderhield, samen met Peter Dobbe, nauwe banden met de besturen van de Alphense Middelbare Scholen. Dit in het kader van het Masterplan Onderwijshuisvesting. Helaas kreeg Gerrit zo’n 5 jaar geleden problemen met zijn gezondheid en kampte afgelopen jaren met veel tegenslag. Met name de kortstondige ziekte en overlijden van zijn vrouw Geeke vorig jaar januari gaf veel verdriet. Gelukkig heeft Gerrit de afgelopen jaren veel kracht kunnen halen uit de aanwezigheid van zijn kleinkinderen, de liefdevolle verzorging van zijn kinderen en de bezoekjes van vrienden, buren en kerkgenoten.

We verliezen in Gerrit een zeer betrokken mens, altijd vriendelijk en opgewekt, die zich voor vele medemensen heeft ingezet. Onze gedachten gaan uit naar zijn kinderen, kleinkinderen en verdere familie.